menu

Hva vet du om Strandtorget?

Vi lager en konkurranse «Visste du at Strandtorget……?» på vår facebookside.

Det blir lagt ut små drypp med fakta om Strandtorget i 3 uker fremover, disse blir fulgt opp av noen spørsmål etter siste faktainnlegg. Den som klarer å svare på spørsmålene blir med i trekning av gavekort à 1000,- Vi trekker 3 heldige vinnere.
Svar på spørsmålene vil du finne i denne artikkelen.

Visste du at Strandtorget ble åpnet 19. april 1990, det var da 23 butikker i senteret. Senteret har siden blitt utvidet tre ganger. Etter første utvidelse fikk senteret 39 butikker, andre utvidelse ble ferdigstilt i oktober 2000, og fikk da 53 butikker under samme tak. Ved siste utvidelse som var i 2010 ble det bygget en andre etasje med 9 nye butikker.

Det mest spesielle som har hendt for handelsområdet er 2. juni 1995, kombinasjonen av snøsmelting og nedbør førte til en flomkulminasjon av sjeldne dimensjoner. For Strandtorget betydde dette at 39 butikker måtte evakuere i løpet av ett døgn. Det var noen spennende dager for senterleder og husets ansatte.

flom 951
flom952
flom95

Pr. i dag har senteret over 600 ansatte med heltid og deltids ansatte. Strandtorget er en av Lillehammer største arbeidsplasser. Tar vi med hele handelsområdet rundt Strandtorget er det antagelig nærmere 900 stk som har sin arbeidsplass på området.

I gjennom året arrangerer vi forskjellige aktiviteter som moteshow, matfestival og crazy days.

Bryllupsmesse_ekstra64
DSC_0008
Bjørn

Strandtorget Kjøpesenter har over 1,8 millioner kunder innom senteret i løpet av ett år.

I Lillehammer er dette en stor arena for folk å møtes, dette betyr vi må være med å ta samfunnsansvar.

Dette gjør vi ved å sponse lag og foreninger i Lillehammer og området rundt. Eksempler på dette:

LIK
LFK logo
lif
lfh

I tillegg til dette får foreninger som LHL, PEF, MA og mange andre gratis standplasser for å promotere sitt arbeid. Skoleklasser med loddsalg til inntekt for skoleturer er også velkommen på Strandtorget.  «Eldretrimmen» er vi veldig stolt av. Dette er gratis trening for eldre med innleid instruktør fra Elixia. Etter trimmen serveres det kaffe og frukt. Trimmen er hver tirsdag, med unntak juli og jul.

STRA_eldretrim_300x600_6_2

Strandtorget Kjøpesenter eies av Niam V, men forvaltes av Citycon.

Citycons kjøpesentre ligger i bynære i omgivelser der kundene bor og arbeider, og med en direkte tilkobling til offentlig transport, helsevesen og kommunale tjenester. Citycons kjøpesentre er plassert i hjertet av lokalsamfunnet og imøtekommer de daglige behovene til kundene. Citycon eier 49 kjøpesentre og 2 andre handelseiendommer. Av kjøpesentrene er 18 lokalisert i Finland, 18 i Norge, ni i Sverige, inkludert Kista Galleria, to i Estland og to i Danmark. I tillegg leier Citycon og forvalter 13 kjøpesentre i Norge på vegne av andre eiere. Citycons kjøpesentre tiltrekker seg ca. 200 millioner besøkende årlig.

Publisert: 25.10.2017 13:18 Forfatter: Linda Øvstehage